محصولات و خدمات

Samand | سمند

سمند یک خودروی سواری است که از سال ۱۳۸۰ توسط ایران خودرو تولید می‌شود . و علاوه بر فروش در ایران، به کشورهای دیگر نیز صادر شده‌است . سمند براساس پژو ۴۰۵ ساخته‌شده‌ است. این خودرو در ابتدا قرار بود جایگزین پیکان شود که با توجه به هزینه طراحی و قیمت نهایی آن ، این امر محقق نشد . سمند در ادبیات فارسی به اسبی گفته می‌شود که رنگی متمایل به زرد دارد .

قطعات تولیدی توس فورجینگ برای سمند
Samand | سمند

قطعات تولیدی توس فورجینگ برای سمند

سمند یک خودروی سواری است که از سال ۱۳۸۰ توسط ایران خودرو تولید می‌شود . و علاوه بر فروش در ایران، به کشورهای دیگر نیز صادر شده‌است . سمند براساس پژو ۴۰۵ ساخته‌شده‌ است. این خودرو در ابتدا قرار بود جایگزین پیکان شود که با توجه به هزینه طراحی و قیمت نهایی آن ، این امر محقق نشد . سمند در ادبیات فارسی به اسبی گفته می‌شود که رنگی متمایل به زرد دارد .
Samand | سمند

قطعات تولیدی توس فورجینگ برای سمند

سمند یک خودروی سواری است که از سال ۱۳۸۰ توسط ایران خودرو تولید می‌شود . و علاوه بر فروش در ایران، به کشورهای دیگر نیز صادر شده‌است . سمند براساس پژو ۴۰۵ ساخته‌شده‌ است. این خودرو در ابتدا قرار بود جایگزین پیکان شود که با توجه به هزینه طراحی و قیمت نهایی آن ، این امر محقق نشد . سمند در ادبیات فارسی به اسبی گفته می‌شود که رنگی متمایل به زرد دارد .